Ngoài hệ thống nghỉ dưỡng và vui chơi, Vinpearl Resort cũng rất chú trọng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho du khách và sắc đẹp cho các khách hàng co nhu cầu.