Các khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5* Vinpearl tại miền Trung: Vinpearl Thanh Hóa, Vinpearl Cửa Hội, Vinpearl Hà Tĩnh, Vinpearl Quảng Bình, Vinpearl Huế, Vinpearl Đà Nẵng, Vinpearl Hội An, Vinpearl Nha Trang.